Praktijkorganisatie en afspraken

logopedie3

 


Hieronder vindt u alle belangrijke informatie rondom onze praktijk.

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden, versie januari 2023

In de algemene voorwaarden staat de belangrijkste informatie beschreven rondom onze praktijk, deze kunt u hier inzien.
U gaat akkoord  met deze voorwaarden als u bij ons een behandeltraject start.

 

 Praktijk-afspraken:

  • De behandelingen vinden plaats op afspraak.
  • Indien u de afspraak niet kunt nakomen vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Wij brengen deze afspraak dan niet in rekening.
  • Wij behandelen ook aan huis als dit op de verwijzing van de arts is vermeld.
  • Bij de behandeling van kinderen is het noodzakelijk dat één van de ouders aanwezig is. Op deze manier verloopt het behandelproces effectiever. Soms wordt gevraagd in de wachtkamer plaats te nemen als dit de behandeling ten goede komt.
  • Aan het eind van elke behandeling worden oefeningen en adviezen met u besproken.
  • Als u vragen heeft of iets wilt bespreken vragen wij om dit aan het begin even te melden. Dit voorkomt uitlopen van de behandeling.
  • Zegt u de afspraak te laat of niet af dan ontvangt u een verzuimrekening. Deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekering.
  • Wilt u, bij verhindering, altijd contact met ons opnemen voor een nieuwe afspraak.
  • Veranderingen in uw persoonlijke gegevens of zorgverzekering dient u zo spoedig mogelijk door te geven.

 

Continuïteit

De logopedisten van ons team werken samen en overleggen vaak, op de verschillende locaties. Elke cliënt heeft afspraken bij zijn eigen logopedist en kan voor een specialisatie altijd terecht bij een collega-logopedist. Het kan voorkomen dat er een keer geen logopedie is omdat uw behandelend logopedist op cursus of ziek is. Wij zorgen er dan voor dat u thuis voldoende door kunt oefenen of dat de behandeling verzet wordt naar een andere dag of locatie. Mocht het voorkomen dat uw logopedist langdurig afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte of in vakantieperiodes, dan wordt er intern of extern gezocht naar een passende en goede vervanging. Dit alles natuurlijk altijd in goed overleg met u. Op deze manier waarborgen wij de continuïteit van de behandelingen.

 

Samenwerking

Naast de samenwerking tussen onze eigen logopedisten onderling wordt er ook veel samengewerkt met andere disciplines. In de regio's waar wij gevestigd zijn werken wij veel samen met leerkrachten en intern begeleiders van de basisscholen, groepsleiding van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Van beide kanten weten wij elkaar goed te vinden.
Verder is er ook overleg met huisartsen, medisch specialisten, tandartsen/orthodontisten, schoollogopedisten, praktijken voor fysiotherapie en psychologie. In Arnhem-Schuytgraaf is er ook vakinhoudelijk overleg met de fysiotherapeuten en psychologen.
Alle collega's binnen onze praktijk nemen deel aan een kwaliteitskring voor vakinhoudelijk overleg.

 

Inloopspreekuur

Op de locaties in Arnhem-Schuytgraaf en in Nijmegen-Ark van Oost kunt u regelmatig terecht voor een vrijblijvend inloopspreekuur. Dit spreekuur is met name bedoeld voor vragen of advies met betrekking tot eet- en drinkproblemen en spraak/taal ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 4 jaar. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Voor een overzicht met data kijkt u onder "nieuws".

 

Vergoeding van de behandeling

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Voor kinderen onder de 18 jaar wordt alle logopedische zorg volledig vergoed. Volwassenen moeten eerst het (wettelijk verplicht) eigen risico gebruiken. Er is verder geen eigen bijdrage. 

Onze praktijk heeft contracten getekend met alle zorgvezekeraars. De rekeningen voor de behandelingen worden rechtstreeks met de zorgverzekeraar afgehandeld. Mocht u, om welke reden ook, buiten de verzekering vallen of zelf willen betalen dan kunt u dit vooraf aangeven en krijgt u van ons maandelijks een rekening. Ook verzuimfacturen dient u zelf te betalen.

 

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn in te zien op de praktijklocaties of hier te bekijken.

 

 

Nieuwe inloopspreekuren in Nijmegen-oost (najaar 2024)

De inloop-spreekuren kinderlogopedie zijn er weer, ook in de praktijk op de Tooropstraat in Nijmegen-oost.

Lees meer...

Een nieuwe stap in de kwaliteit binnen de praktijk

In juni 2024 zijn we weer een nieuwe kwaliteitscyclus gestart.

Lees meer...

Verandering in het team

Verandering in het team: afscheid en welkom

Inmiddels vonden er een tweetal wijzigingen plaats in ons team.

Lees meer...

Nieuwe inloopspreekuren in de Schuytgraaf (voorjaar 2024)

Er zijn ook in de Schuytgraaf te Arnhem weer inloopspreekuren voor kinderlogopedie.

Lees meer...