Waarom logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn op het gebied van stem, spraak, taal, afwijkende mondgewoonten, gehoor en slikken.
Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie.

Stoornissen die wij behandelen:

Stem

 • Stemklachten: bijvoorbeeld heesheid, keelpijn na lang praten, gevoel van een brok in je keel.
 • Hyperventilatie, astma/COPD
 • Gebruikte behandelmethoden: manuele facilitatie, laxvox, EVT

  logopedie2

Spraak

 • Articulatiestoornissen bij kinderen
 • Slissen
 • Niet vloeiend spreken: stotteren of broddelen
 • Afwijkende spraak a.g.v. schisis
 • Gebruikte behandelmethoden: Hodson en Paden, Metaphon, Prompt

Taal

 • TOS (taalontwikkelingsstoornis) of vertraagde taalontwikkeling (kleine woordenschat, afwijkende zinsbouw, ...)
 • Problemen met communiceren na een CVA (afasie); of bij contactstoornis autisme
 • Lees– en spellingproblemen
 • Problemen met verwerken van de taalboodschap (auditieve verwerking)

Afwijkende mondgewoonten

 • Duimen en speen/vingerzuigen
 • Open mondgedrag, slappe mondspieren
 • Afwijkend slikken
 • Gebruikte behandelmethoden: OMFT (wij zijn OMFT-specialist en werken hiervoor samen met tandartsen en orthodontisten)

Gehoor 

 • Screening van het gehoor
 • Slechthorendheid

Slikken

 • Eet– en drinkproblemen bij (zeer) jonge kinderen (Preverbale logopedie)

 

Wilt u meer informatie over ons beroep dan kunt u meer lezen in het beroepsprofiel en de beroepscode.

 

Nieuwe inloopspreekuren in Nijmegen-oost (najaar 2024)

De inloop-spreekuren kinderlogopedie zijn er weer, ook in de praktijk op de Tooropstraat in Nijmegen-oost.

Lees meer...

Een nieuwe stap in de kwaliteit binnen de praktijk

In juni 2024 zijn we weer een nieuwe kwaliteitscyclus gestart.

Lees meer...

Verandering in het team

Verandering in het team: afscheid en welkom

Inmiddels vonden er een tweetal wijzigingen plaats in ons team.

Lees meer...

Nieuwe inloopspreekuren in de Schuytgraaf (voorjaar 2024)

Er zijn ook in de Schuytgraaf te Arnhem weer inloopspreekuren voor kinderlogopedie.

Lees meer...