Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld.

Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten, bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

De meldcode beschrijft in een aantal stappen wat een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener) moet doen bij vermoedens van geweld.

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een "afwegingskader", toegespitst op de eigen beroepspraktijk, op te nemen in deze meldcode. Het afwegingskader beschrijft o.a. wanneer en op basis van welke overwegingen het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling als een beroepsnorm en daarmee als noodzakelijk wordt beschouwd.

Onze beroepsvereniging de NVLF heeft een eigen meldcode opgesteld waarop onze praktijk-meldcode "huiselijk geweld en kindermishandeling" is gebaseerd.

 

bel ons nu

direct bellen via smartphone

Veilig naar de logopedist

Nieuwsbrief 11 mei 2020

Lees meer...

Update Corona en logopedie

Het Corona virus, houdt ons allemaal bezig. Om verspreiding te voorkomen zijn steeds meer maatregelen nodig. Thuiswerken is één van de adviezen die worden gegeven om het Coronavirus in te dammen.

Lees meer...

Nieuw: OMFT - inloopspreekuur

Nieuw in de praktijk is het inloopspreekuur voor alle vragen over afwijkend mondgedrag (afwijkend slikken, open mondgedrag, lage tongpositie in rust, slissen etc.) en behandeling volgens de OMFT.

Lees meer...