Meldcode Kindermishandeling

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld.

Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logoedisten, bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

De meldcode beschrijft in een aantal stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld.

De NVLF heeft een eigen meldcode opgesteld waarop onze meldcode kindermishandeling is gebaseerd.

 

bel ons nu

direct bellen via een smartphone

Nieuwe inloopspreekuren in de Schuytgraaf (lente 2019)

Er zijn in de Schuytgraaf te Arnhem weer extra inloopspreekuren kinderlogopedie vanaf mei 2019.

Lees meer...

Nieuwe inloopspreekuren in de Ark van Oost (voorjaar 2019)

Ook in Nijmegen weer extra inloopspreekuren kinderlogopedie in voorjaar 2019.

Lees meer...

Nieuwsbrief mei 2018

dit is de nieuwsbrief van mei 2018