Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld.

Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten, bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

De meldcode beschrijft in een aantal stappen wat een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener) moet doen bij vermoedens van geweld.

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een "afwegingskader", toegespitst op de eigen beroepspraktijk, op te nemen in deze meldcode. Het afwegingskader beschrijft o.a. wanneer en op basis van welke overwegingen het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling als een beroepsnorm en daarmee als noodzakelijk wordt beschouwd.

Onze beroepsvereniging de NVLF heeft een eigen meldcode opgesteld waarop onze praktijk-meldcode "huiselijk geweld en kindermishandeling" is gebaseerd.

 

Nieuwe inloopspreekuren in Nijmegen-oost (najaar 2024)

De inloop-spreekuren kinderlogopedie zijn er weer, ook in de praktijk op de Tooropstraat in Nijmegen-oost.

Lees meer...

Een nieuwe stap in de kwaliteit binnen de praktijk

In juni 2024 zijn we weer een nieuwe kwaliteitscyclus gestart.

Lees meer...

Verandering in het team

Verandering in het team: afscheid en welkom

Inmiddels vonden er een tweetal wijzigingen plaats in ons team.

Lees meer...

Nieuwe inloopspreekuren in de Schuytgraaf (voorjaar 2024)

Er zijn ook in de Schuytgraaf te Arnhem weer inloopspreekuren voor kinderlogopedie.

Lees meer...