Aanmelding en verwijzing

U kunt zich telefonisch of per mail bij ons aanmelden. Zie hiervoor de contact-gegevens.

In de meeste gevallen meldt u zich bij ons aan na een verwijzing van een (huis)arts.

Ook een schoollogopedist kan naar ons verwijzen. In dit geval gaat u eerst naar de huisarts om een verwijzing aan te vragen.

DTL

Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij ons terecht te komen in het kader van de Directe Toegankelijkheid Logopedie. Tijdens de eerste afspraak verrichten we dan een korte screening om te kijken of wij u inderdaad met uw klacht kunnen helpen. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze directe toegankelijkheid waardoor we dan toch weer een verwijzing van de huisarts nodig hebben.

onderzoek1

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak worden er vragen gesteld over de klacht en het ontstaan ervan. Ook komen andere belangrijke ontwikkelingsgegevens aan bod. Tijdens dit eerste gesprek moet u het volgende meenemen:

- de verwijsbrief van uw (huis)arts

- geldig legitimatiebewijs

- de verzekeringspas van uw zorgverzekering

Onderzoek

Een onderzoek bestaat uit het afnemen van verschillende testen en observaties. Na dit onderzoek wordt bepaald of logopedische begeleiding noodzakelijk is. Als dit zo is kan een diagnose gesteld worden en vindt er een gesprek met u plaats waarin het behandelplan wordt besproken. Hierin staat waaraan wij gaan werken en ook wat er van u verwacht wordt. Op dit moment wordt ook de behandelovereenkomst getekend waarin alle praktijkafspraken zijn vastgelegd.
Het kan ook voorkomen dat we u moeten doorverwijzen naar een ander gespecialiseerder behandelaar/instantie.

Verdere behandeling

Een behandeling logopedie duurt 30 minuten. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en verslag. Tijdens de behandeling geven wij ook adviezen en voorlichting. Ook krijgt u oefeningen mee om thuis te herhalen.

Evaluatie

Er wordt regelmatig geëvalueerd over de voortgang van de behandeling. Eventueel wordt het behandelplan bijgesteld.

 

onderzoek3

 

 

 

 

bel ons nu

direct bellen via een smartphone

Nieuwe inloopspreekuren in de Schuytgraaf (lente 2019)

Er zijn in de Schuytgraaf te Arnhem weer extra inloopspreekuren kinderlogopedie vanaf mei 2019.

Lees meer...

Nieuwe inloopspreekuren in de Ark van Oost (voorjaar 2019)

Ook in Nijmegen weer extra inloopspreekuren kinderlogopedie in voorjaar 2019.

Lees meer...

Nieuwsbrief mei 2018

dit is de nieuwsbrief van mei 2018