Aanmelding en verwijzing

U kunt zich telefonisch of per mail bij ons aanmelden. Zie hiervoor de contact-gegevens.

In de meeste gevallen meldt u zich bij ons aan na een verwijzing van een (huis)arts, specialist of tandarts.

Ook een schoollogopedist kan naar ons verwijzen. In dit geval gaat u eerst naar de huisarts om een verwijzing aan te vragen.

DTL


Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij ons terecht te komen in het kader van de Directe Toegankelijkheid Logopedie. Tijdens de eerste afspraak verrichten we dan een korte screening om te kijken of wij u inderdaad met uw klacht kunnen helpen. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze directe toegankelijkheid waardoor we soms toch een verwijzing van de huisarts nodig hebben.

De eerste afspraak / intake

Tijdens de eerste afspraak worden er vragen gesteld over de klacht en het ontstaan ervan. Ook komen andere belangrijke ontwikkelingsgegevens aan bod. Tijdens dit eerste gesprek moet u het volgende meenemen:

- de verwijsbrief van uw (huis)arts

- geldig legitimatiebewijs

- de verzekeringspas van uw zorgverzekering

Onderzoek

Na de intake worden er meestal verschillende testen en observaties uitgevoerd. Na dit onderzoek wordt bepaald of logopedische begeleiding noodzakelijk is. Als dit zo is kan een diagnose gesteld worden en vindt er een gesprek met u plaats waarin het behandelplan wordt besproken. Hierin staat waaraan wij gaan werken en ook wat er van u verwacht wordt. Op dit moment wordt ook de behandelovereenkomst ondertekend waarin alle praktijkafspraken en toestemmingen zijn vastgelegd.
Het kan ook voorkomen dat we u moeten doorverwijzen naar een andere gespecialiseerde behandelaar/instantie.

Verdere behandeling

Een behandeling logopedie duurt 30 minuten. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en verslag. Tijdens de behandeling geven wij ook adviezen en voorlichting. Ook krijgt u oefeningen mee om thuis te herhalen.

Evaluatie

Er wordt regelmatig geëvalueerd over de voortgang van de behandeling. Eventueel wordt het behandelplan bijgesteld.

 

onderzoek3

 

 

 

 

Nieuwe inloopspreekuren in Nijmegen-oost (najaar 2024)

De inloop-spreekuren kinderlogopedie zijn er weer, ook in de praktijk op de Tooropstraat in Nijmegen-oost.

Lees meer...

Een nieuwe stap in de kwaliteit binnen de praktijk

In juni 2024 zijn we weer een nieuwe kwaliteitscyclus gestart.

Lees meer...

Verandering in het team

Verandering in het team: afscheid en welkom

Inmiddels vonden er een tweetal wijzigingen plaats in ons team.

Lees meer...

Nieuwe inloopspreekuren in de Schuytgraaf (voorjaar 2024)

Er zijn ook in de Schuytgraaf te Arnhem weer inloopspreekuren voor kinderlogopedie.

Lees meer...