Contractering zorgverzekeringen

Zoals u misschien hebt gehoord of gelezen in de media is er veel aan de hand tussen de zogverzekeraars en de zorgverleners.

In 2014 willen de zorgverzekeraars bezuinigen op de zorgkosten, waaronder ook de logopedie.

Deze bezuinigingen willen ze realiseren door zorg in te kopen. Hiervoor worden er met praktijken contracten afgesloten waarin vastgelegd is dat de logopedisten de logopedische hulp verlenen tegen tarieven die door de verzekeraar zijn vastgesteld.

Wat houdt dit voor ons in:

Een contract wordt alleen met logopedisten afgesloten als deze tekenen om tegen een lager tarief de zorg te leveren.

De zorgverzekeraar verwacht ook dat de logopedisten meer rapportages gaan leveren, dit voor hetzelfde lage tarief.

De geboden tarieven liggen ver onder het gebruikelijke tarief. De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit, die tarieven voor de zorg adviseert) heeft voor 2014 een tarief voorgesteld van €38 terwijl de (grotere) verzekeraars de zorg willen inkopen voor €29 of minder. Het verschil zal dan door de patiënten zelf moeten worden betaald.

Wij als logopedisten kunnen dus kiezen om voor een laag tarief het wurgcontract te tekenen en ons te binden aan de zorgverzekeraar óf om niet te tekenen maar dan zal de patiënt de behandeling niet (volledig) vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van het verzekeringspakket dat is afgesloten met de verzekering en kan betekenen dat er maar €29 of minder vergoed wordt.

De verzekeringspakketten spreken van een polis in natura of restitutie. De Natura-polis houdt in dat er alleen vergoed wordt als men zorg afneemt van een aangesloten logopedist (gecontracteerde). Met de Restitutie-polis worden ook behandelingen door niet aangesloten logopedisten vergoed, maar dan tot een maximum dat door elke verzekering apart wordt vastgesteld.

Deze aanpak zal gaan leiden tot een verschuiving van de zorg. De geboden kwaliteit komt hiermee flink onder druk te staan zowel door de lage tarieven als de concurrentiedruk. De kwaliteit van de zorgverlening zal hieronder zeker gaan lijden.

Wij willen hier niet aan mee doen, wij willen onze kwaliteit blijven bieden aan onze patiënten. Want de patiënt staat voor ons op de eerste plaats.

Maar we verwachten hierdoor wel dat patiënten, doordat ze een eigen bijdrage moeten gaan betalen, zullen verschuiven naar andere logopediepraktijken. Het zal ons dus werk gaan kosten.

Voor u als patiënt of ouder van een patiënt zal de keus dus moeilijk worden.

Óf u blijft bij ons en gaat een eigen bijdrage betalen (voor onze geboden kwaliteit).

Óf u blijft bij ons en verandert eventueel van verzekering. U hebt hiervoor tot 31 december de tijd.

Zorg dus dat u goed weet wat uw huidige verzekering u biedt en mocht u de polis willen aanpassen wat u daarna kunt verwachten. Overstappen naar een nieuwe verzekering kàn voordelig zijn maar overtuig u van de nieuwe polis.

Let op: een verzekering zal u snel vertellen dat logopedie 100% vergoed wordt, maar dit kan dan het ingekochte lagere tarief zijn (wat hun marktconform noemen).

Al deze aanpassingen gelden niet alleen voor de logopedie maar voor alle zorg: ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en alle paramedsiche zorg zoals fysio, ergo, psycho, enz….

Logopedie blijft in het basispakket. Voor clienten boven de 18 jaar dient wel rekening gehouden te worden met een wettelijk eigen risico van € 360 euro. Het eigen risico is algemeen, dat houdt in dat dit bedrag wordt ingehouden op alle zorgkosten die u declareert in het jaar. Dit eigen risico kan extra worden verhoogd waardoor de polis goedkoper wordt, maar dit heeft alleen voordeel als u vrijwel geen gebruik maakt van zorg.


Binnen onze praktijk hebben we kritisch gekeken naar alle aangeboden contracten en afgewogen welke contracten we wel en niet willen aangaan voor 2014. Dit levert de volgende situatie op:

Wel een contract afgesloten met:

- DSW             (waaronder DSW, Stad Holland, ANNO12)

- Multizorg      (ASR, IAK, Caresco, ONVZ, VVAA, PNO, Amersfoortse, Ditzo, Hollandzorg, ENO, Salland, Energiek)

Wel een onder-protest-contract (met het lage marktconforme tarief) met:

- Achmea         (Zilveren Kruis (selectief), Interpolis, FBTO, Avero Achmea (Aevitae en ik!), Agis,
Agis internet polis, Agis take care now!, OZF, Prolife)

- VGZ

- Menzis

- De Friesland

- Zorg en Zekerheid

 

Géén contract afgesloten met:

- CZ-groep (CZ, Delta Lloyd, Ohra)

 

 

Wat betekent dit voor u?

Hebben we een contract met uw zorgverzekeraar dan verandert er niets voor u. De rekening voor logopedie wordt door ons rechtstreeks met de zorgverzekeraar afgehandeld.

 

Heeft u een verzekering bij CZ:

- heeft u een naturapolis (Zorgbewust/Zorg-op-maat) dan vergoedt de zorgverzekeraar 100% van de logopedische zorg van een gecontracteerde logopedist. Wilt u toch naar een niet-gecontracteerde logopedist (zoals onze praktijk) dan krijgt u tussen de 50% en 90% vergoed van het marktconforme tarief. U zult dan zelf moeten bijbetalen per behandeling.

- heeft u een restitutiepolis (Zorgkeuze) dan bent u in principe vrij om een zorgverlener te kiezen. De zorgverzekeraar vergoedt dan in principe 100% van het marktconforme tarief. U zult dan zelf nog wel het verschil moeten bijbetalen.

In onze praktijk hanteren wij in 2014 een minimum behandeltarief van €32,90.

Rekenvoorbeeld CZ

(Alle bedragen zijn per maand)

 

4 behandelingen per maand

CZ-marktconforme tarief is 29,51

 

Logopedie-nota:         4 * 32,90 = 132,60

 

CZ-vergoedingen:                       

- CZ-Zorgbewust        4 *  50% * 29,51 =    59,02       bijbetalen = 73,58

- CZ-zorg op maat      4 *  75% * 29,51 =    88,53       bijbetalen = 44,07

- CZ-Zorgkeuze          4 * 100% * 29,51 = 118,04       bijbetalen = 14,56

 

Alle kosten per maand:                poliskosten                bijbetalen               totale kosten

- CZ-Zorgbewust                               92,55                     73,58                     166,13

- CZ-zorg op maat                             95,90                     44,07                     139,97

- CZ-Zorgkeuze                               101,20                     14,56                     115,76

(genoemde kosten van de CZ-verzekeringspolissen zijn met het minmum eigen risico)

Wij raden u aan bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoe de situatie precies voor u geldt zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Verandering in het team

Verandering in het team: afscheid en welkom

Inmiddels vonden er een tweetal wijzigingen plaats in ons team.

Lees meer...

Nieuwe inloopspreekuren in de Schuytgraaf (voorjaar 2024)

Er zijn ook in de Schuytgraaf te Arnhem weer inloopspreekuren voor kinderlogopedie.

Lees meer...

Nieuwe inloopspreekuren in Nijmegen-oost (voorjaar 2024)

De inloop-spreekuren kinderlogopedie zijn er weer, ook in de praktijk op de Tooropstraat in Nijmegen-oost.

Lees meer...

Online aanmelden

Lees meer...