Privacy en wetgeving

WGBO

Als cliënt heeft u een aantal rechten als u zorg ontvangt, bijvoorbeeld het recht op informatie. Ook mag een zorgverlener u niet behandelen zonder uw toestemming of informatie verstreken aan derden. In de Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten voor zowel de cliënt als de zorgverlener vastgelegd. Het omvat afspraken omtrent:
- het recht op informatie door de zorgverlener
- recht op inzage en bescherming van het medisch dossier
- recht op privacy

Als cliënt heeft u ook een aantal plichten als u zorg ontvangt. U moet bijvoorbeeld de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problematiek. Alleen dan kan een goede zorg worden voorgesteld.

De belangrijkste delen uit de WGBO hebben we ook opgenomen in onze behandelovereenkomst. Door deze te tekenen geeft u hiervoor toestemming.

WGBO samenvatting

Rijksoverheid WGBO

 

Identificatieplicht

Ook is er een identificatieplicht. Er wordt van u verwacht dat u een geldig identiteitsbewijs kunt tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u diegene bent die bij het burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met deze plicht fraude in de zorg tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

 

Privacy

Daarnaast moeten wij als logopedist zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) zodat uw privacy wordt gerespecteerd.
Wij geven nooit uw gegevens door aan anderen. Mocht dit wel nodig of wenselijk zijn dan vragen wij u hiervoor uw toestemming. Dit wordt ook vastgelegd in de behandelovereenkomst die u aan het begin van de behandeling ondertekent.
Uw gegevens blijven 15 jaar bewaard. Hierna worden deze vernietigd. Voor meer informatie kunt u hier verder lezen: Logopedische Patientendossier Archivering en Bewaartermijn.

 

bel ons nu

direct bellen via een smartphone

Nieuwe inloopspreekuren in de Ark van Oost (2018)

Ook in Nijmegen weer extra inloopspreekuren kinderlogopedie in voorjaar 2018.
Lees meer...

Nieuwe inloopspreekuren in de Schuytgraaf (2018)

Er zijn in de Schuytgraaf te Arnhem weer extra inloopspreekuren kinderlogopedie vanaf januari 2018.
Lees meer...

HCA-kwaliteitstoets behaald

Zaterdagochtend 1 juli hebben Martine, Annemarie en Marian samen met 2 auditoren van HCA de hele ochtend zitten zwoegen op de HCA-kwaliteitstoets. Om 2 uur waren we klaar en hebben we deze vrijwillige toets weer succesvol behaald voor de komende 2 jaar !!!

Lees meer...